حذف رگهای واریسی

Vein Removal حذف رگهای خونی درعمل حذف رگهای خونی رگهای واریسی یا رگهای عنکبوتی زیرپوست حذف…